Từ khóa: bàn ủi toàn hơi

Bàn ủi toàn hơi BS-8SC sử dụng ủi các sản phẩm dệt kim, áo len.

Bàn ủi toàn hơi BSP-200 sử dụng để ủi chi tiết sản phẩm

Bàn ủi toàn hơi BSP-300 sử dụng ủi thành phẩm

Bàn ủi toàn hơi BSP - 600 sử dụng ủi thành phẩm

Bàn ủi toàn hơi BSS-600 sử dụng ủi thành phẩm trong công nghiệp

Hotline:
090 444 9559: Mr.Phúc
090 678 4559: Mr.Toàn
0933 449 669: Ms.Vy