Từ khóa: máy đánh số và phụ liệu

Model: MN

Nhãn meto MN sử dụng để dán mã lên sản phẩm

Model: Printex 5322

Máy đánh số Printex sử dụng để đánh nhãn lên sản phẩm

Model: Opentex 2253

 Máy đánh số Opentex sử dụng để đánh nhãn lên sản phẩm

Model: Meto 2200

Máy đánh số Meto 2200 sử dụng để đánh nhãn lên sản phẩm

Hotline:
0904449559