Từ khóa: bàn ủi bình nước treo

Bàn ủi bình nước treo ES-85AF sử dụng ủi thành phẩm

Bàn ủi bình nước treo ES-94A sử dụng ủi thành phẩm

Bàn ủi bình nước treo ES-300 sử dụng ủi thành phẩm

Bàn ủi bình nước treo EZ-300 sử dụng ủi thành phẩm như Quần, Áo. 

Hotline:
0904449559