Từ khóa: máy chuyên dụng Cutex

Máy gấp nhãn bằng tay Cutex TLF 730 sử dụng gấp các loại nhãn

Máy sang chỉ cỏ thể sang với tốc độ 24 min - 5000M.

Máy cắt băng viền cắt được các loại vải 2 chiều và 4 chiều.

Model: TBW-93

Máy sang chỉ từ cuộn lớn sang suốt nhỏ. Sang 2 suốt cùng 1 lần

Máy đục lỗ Cutex TR-PL dùng dao nguội tròn đục 1,700 rpm/phút

Model: TW-65TUB

Máy cắt ống hỗ trợ trong ngành công nghiệp

Hotline:
0904449559