Từ khóa: máy cắt ruy băng

Máy cắt ruy băng có thể cắt được 120-140 lần/phút

Máy có thể cắt được 120-140 lần/phút.

Máy cắt ruy băng có thể cắt được 90-110 lần/phút

Hotline:
0904449559