Từ khóa: máy cắt băng nhám

Máy cắt bo góc có thể cắt 70~90 lần/phút.

Máy cắt bo góc khổ lớn có thể cắt 60-80 lần/phút.

 Máy cắt thẳng vài bo góc có thể cắt 70-90 lần/ phút

Máy cắt băng nhám có thể cắt 120~140 lần/phút. 

Hotline:
0904449559