Từ khóa: nồi hơi - bàn hút MTD

Nồi hơi điện tự động MTD 40 thiết bị lò hơi

Nồi hơi điện tự động MTD 30K thiết bị lò hơi

Nồi hơi điện tự động MTD 10K thiết bị lò hơi 

Nồi hơi điện tự động MTD 25K thiết bị lò hơi 

Nồi hơi điện tự động MTD 18K thiết bị lò hơi

Hệ thống ủi hơi hoàn chỉnh sản phẩm Silver Star

Nồi hơi điện tự động MTD 60K thiết bị lò hơi

Nồi hơi điện tự động MTD 50K thiết bị lò hơi

Hệ thống ủi hơi hoàn chỉnh khởi động và sử dụng nhanh

Hệ thống ủi hơi hoàn chỉnh sản phẩm chính hãng Silver Star

Bàn hút chân không mini dùng làm bàn để ủi các loại áo quần

Model: MTD-1250DB/1500DB

Bàn hút chân không sử dụng để đặt sản phẩm lên ủi 

Hotline:
0904449559